21 grudzień 2022
Category:
Blog
Comments: Możliwość komentowania Co to jest windykacja i kto jest na nią narażony? została wyłączona

Co to jest windykacja i kto jest na nią narażony?

Długów najlepiej unikać. Zdarza się jednak, że jesteśmy na nie narażeni – ze względu na swoje zapominalstwo, gorszą sytuację życiową. W takim przypadku pojawia się często kwestia windykacji. Co to jest windykacja? Jak jest ona prowadzona? Kto jest narażony na działania windykacyjne?

Czym jest windykacja?

Windykacja to słowo wywodzące się z łaciny od vindicatio, gdzie oznacza ono odzyskiwanie należności, a także dochodzenie swoich praw czy zemstę.

W czasach Cesarstwa Rzymskiego działała instytucja prawna określana jako rei vindicatio. Służyła ona do odzyskiwania rzeczy, które znajdowały się w posiadaniu nieuprawnionych osób.

Aktualnie windykacja jest nadal stosowana, lecz we współczesnych czasach jej znaczenie nieco się zmieniło. Co to jest windykacja? Obecnie termin ten odnosi się do dochodzenia własności pieniężnych za pomocą odpowiednich narzędzi dopuszczonych przez przepisy prawa.

Windykacją zajmują się przede wszystkim specjalizujące się w tej dziedzinie kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne. Warto jednak zaznaczyć, że windykację można również prowadzić we własnym zakresie.

Rodzaje windykacji – polubowna i sądowa

Aby odzyskać długi, windykator, czyli osoba zajmująca się tą czynnością, korzysta z różnych technik windykacyjnych. Są one dzielone na dwie główne kategorie, czyli na windykację polubowną oraz na windykację sądową.

Co to jest windykacja polubowna?

Pod tym terminem znajdują się różne formy kontaktu z dłużnikiem – telefonicznie, internetowo, listownie, aby przeprowadzić jego monitowanie, czyli poinformować go o tym, że ma niespłacone zadłużenie.

Windykator przekazuje dłużnikowi informacje o tym, że jego dług nie jest spłacony, wskazuje na jego wysokość oraz na termin spłaty. Także dłużnik dowiaduje się wtedy, czym grozi niespłacenie zadłużenia – to naliczenie dodatkowych odsetek, kar, wpisanie na listę dłużników, a w konsekwencji skierowanie sprawy do sądu.

Dla dłużnika spłata długu na tym etapie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Może on uniknąć dalszych kosztów, rozprawy sądowej i komornika, a ponadto firma windykacyjna może rozłożyć jego dług na raty, dlatego nie trzeba spłacać go od razu.

Profesjonalnie prowadzona windykacja polubowna pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efektów – w doświadczonych firmach na tym etapie kończy się nawet 90 proc. przypadków.

Co to jest windykacja sądowa?

Gdy okazuje się, że windykacja polubowna nie działa, wówczas firma windykacyjna może rozpocząć drugi etap windykacji, czyli skierować sprawę do sądu. Wniesienie pozwu poprzedza wtedy wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty.

Sprawy o długi najczęściej wygrywane są przez firmy windykacyjne. Na tej podstawie można wystosować wezwanie do zapłaty do dłużnika, a także skierować sprawę do komornika. Egzekucja komornicza pozwala wtedy na przejęcie mienia dłużnika, by z niego spłacić zadłużenie.

Kto narażony jest na windykację wierzytelności?

Windykacja należności prowadzona jest w stosunku do tych dłużników, którzy nie spłacili swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie. Może ona dotyczyć zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw – jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek różnych typów.

Na windykacje można narazić się wtedy, gdy:

  1. nie zapłaci się w terminie za fakturę
  2. nie opłaci się rachunków za media, na przykład prąd, gaz, wodę, ścieki
  3. nie zapłaci się abonamentu, na przykład za telefon, internet, telewizję
  4. nie odda się raty pożyczki lub kredytu w banku
  5. nie opłaci się mandatu lub innej kary
  6. nie spłaca się alimentów

Wobec tego każdy dłużnik, który nie ma uregulowanych w terminie należności, może być narażony na rozpoczęcie w stosunku do niego działań windykacyjnych.

Comments are closed.