19 marzec 2019
Category:
Blog
Comments: Możliwość komentowania Czy możliwa jest windykacja na koszt dłużnika? została wyłączona

Czy możliwa jest windykacja na koszt dłużnika?

Odzyskiwanie długów może być związane ze sporymi kosztami. Czy w takiej sytuacji można przerzucić je na dłużnika?

Jak odzyskać dług?

Windykacja, czyli działania skoncentrowane na odzyskiwaniu należności, są prowadzone przez wierzyciela lub na jego życzenie w stosunku do dłużnika. Głównym celem windykacji jest odzyskanie należnych pieniędzy.

Aby uzyskać najlepsze efekty, warto skorzystać z usług dobrych firm windykacyjnych, które mają duże doświadczenie w odzyskiwaniu długów. Posiadają one wypracowane procedury, na podstawie których działania windykacyjne mogą odbywać się jeszcze efektywniej.

Zlecenie windykacji zewnętrznej firmie jest związane z poniesieniem kosztów. Czy w takiej sytuacji możliwa jest windykacja na koszt dłużnika?

Kto pokrywa koszty windykacji?

Zasadniczo koszty windykacji pokrywa klient zlecający tego typu usługi. Istnieje jednak możliwość odzyskania pieniędzy także za ten wydatek. Taką szansę daje Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08. 03. 2013 r.

Wyżej wymieniona ustawa ma zastosowanie do długów dotyczących transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, czyli przedsiębiorstwami, a także w stosunku do przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium Polski.

Wobec tego windykacja na koszt dłużnika jest rodzajem usługi, który odnosi się do długów powstałych pomiędzy firmami.

Na czym polega windykacja na koszt dłużnika?

Oferta jak windykacja na koszt dłużnika pozwala wierzycielom na otrzymanie rekompensaty w sytuacji, gdy dochodzi do odzyskiwania należności, na przykład za niezapłaconą fakturę. W tym przypadku konieczne jest wybranie firmy windykacyjnej, która oferuje taką obsługę.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w której wprowadzono zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku, wskazuje, że kwota rekompensaty ma na celu pokrycie kosztów dotyczących odzyskiwania należności. Rekompensata ta przysługuje od dnia nabycia uprawnienia do odsetek i jest ona przyznawana bez konieczności wystawiania wezwania dla dłużnika.

Warto przy tym wskazać, że windykacja na koszt dłużnika nie daje możliwości natychmiastowego otrzymania rekompensaty. Jest ona wypłacana dopiero po poniesieniu kosztów przez dłużnika i zależna jest przy tym od wartości należności wykazanych na fakturze lub innym dokumencie.

Ile pieniędzy można odzyskać za windykację?

Przed nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych możliwe było otrzymanie rekompensaty tylko w wysokości 40 euro. Od początku 2020 roku kwota ta została podwyższona, dlatego przedsiębiorcy, którzy chcą odzyskać należności i obciążyć kosztami dłużników, mogą otrzymać wyższą wypłatę.

Przepisy wprowadziły trzy progi, w których wysokość rekompensaty zależna jest od wysokości należności. Im jest ona wyższa, tym także wyższą wypłatę można otrzymać.

Progi wysokości rekompensaty w związku z odzyskiwaniem należności:

  • 40 euro – dla należności do 5 000 zł
  • 70 euro – dla należności od 5 000 zł – 50 000 zł
  • 100 euro – dla należności powyżej 50 000 zł

Windykacja na koszt dłużnika – gdzie można ją zlecić?

Najlepiej, aby windykacja na koszt dłużnika była prowadzona z firmą, która posiada w tym zakresie duże doświadczenie, a także może zadbać o to, aby działania windykacyjne okazały się jak najbardziej efektywne. Również jej pracownicy zajmą się formalnościami dotyczącymi otrzymania rekompensaty od dłużnika.

Zatem windykacja na koszt dłużnika jest możliwa, ale tylko w przypadku umów między przedsiębiorstwami i dotyczy tych, które zarejestrowane są w Polsce. Wysokość rekompensaty jest zależna od wysokości należności, jaką chce się odzyskać. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać, to 100 euro.

Comments are closed.