22 październik 2018
Category:
Blog
Comments: Możliwość komentowania Czym powinna wyróżniać się skuteczna windykacja? została wyłączona

Czym powinna wyróżniać się skuteczna windykacja?

Odzyskiwanie długów określa się mianem windykacji. Jest to procedura prowadzona w stosunku do dłużników, którzy nie spłacili pożyczki, kredytu, rachunku, faktury lub innego zobowiązania. Czym powinna cechować się skuteczna windykacja?

Skuteczna windykacja – czyli jaka?

Windykacja należności ma jeden cel – odzyskanie długu. Aby go osiągnąć, windykator może korzystać z różnych technik. Oczywiście, musi on pamiętać o tym, aby jego działania zawsze były zgodne z literą prawa i etyką zawodową.

Firmy windykacyjne, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów, mają wypracowane specjalne procedury, aby jak najskuteczniej nakłaniać dłużników do oddania pieniędzy. Prowadzone przez doświadczonych windykatorów działania pozwalają często na otrzymanie należności już po pierwszym kontakcie z dłużnikiem!

Skuteczna windykacja powinna być:

  • jak najszybsza
  • dopasowana do rodzaju długu
  • prowadzona z poszanowaniem praw dłużnika
  • zgodna z przepisami prawa i etyki

Etapy windykacji

Windykacja prowadzona jest w dwóch etapach – polubownym oraz sądowym. Skuteczna windykacja powinna zakończyć się na pierwszym z nich, lecz zdarza się, że konieczne jest wytoczenie sprawy sądowej, by w końcu odzyskać środki od dłużnika.

Windykacja polubowna – jest skoncentrowana na poinformowaniu dłużnika o jego długu oraz konsekwencjach braku jego spłaty, pozwala na zawarcie ugody i spłacenie długu w wygodnych ratach. Najczęściej windykator kontaktuje się wtedy z dłużnikiem telefonicznie lub listownie, ale może też odwiedzić go osobiście.

Windykacja sądowa – rozpoczyna się wtedy, gdy pierwszy etap nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Często uznawana jest jako najbardziej skuteczna windykacja, lecz warto pamiętać, że nie gwarantuje ona odzyskania pieniędzy. Sprawa kierowana jest do sądu, a celem jest zdobycie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności, co stanowi podstawę rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Skuteczna windykacja długów – najczęściej stosowane techniki

Firmy windykacyjne na bazie wieloletniego doświadczenia mogą zapewnić swoim klientom wysoką skuteczność w odzyskiwaniu długów. W dużej mierze jest to kwestia stosowania specjalnych technik negocjacyjnych. Dobry windykator może wtedy szybko przekonać dłużnika do oddania pieniędzy.

Przykładowe techniki windykacyjne:

  • rozpoczynanie negocjacji od najwyższej możliwej kwoty do spłaty
  • wymaganie na kliencie wybrania realnego terminu wpłaty
  • dawanie pozornego wyboru, na przykład dotyczącego terminu zapłaty („dziś czy jutro?”)
  • niezgadzanie się na pierwszą z zaproponowanych przez klienta kwot do spłaty
  • stosowanie różnych dróg dotarcia do klienta – telefonicznie, e-mailowo, listownie
  • umożliwienie dłużnikowi rozłożenia należności na raty

Czy długi warto ściągać samodzielnie?

Często można spotkać się z pytaniem – czy możliwa jest skuteczna windykacja we własnym zakresie?

Zasadniczo windykację można prowadzić samodzielnie zarówno na etapie polubownym, czyli poprzez kontakt z dłużnikiem, jak i sądowym, czyli przez skierowanie sprawy do sądu. Samodzielnie można próbować porozmawiać z dłużnikiem, przekazać mu ostateczne (przedsądowe) wezwanie do zapłaty, a jeżeli nie przyniesie ono oczekiwanego rezultatu – skierować pozew przeciwko niemu do sądu.

Samodzielna windykacja zajmuje jednak czas, a także wymaga odpowiedniej wiedzy. Stąd też wielu wierzycieli decyduje się na pomoc windykatorów, którzy w tym zakresie mają większą praktykę.

Zatem skuteczna windykacja jest bardzo ważną umiejętnością, która pozwala na łatwiejsze odzyskanie należności. Stąd też tak ważne jest wybranie dobrej firmy windykacyjnej, która ma duże doświadczenie i stosuje efektywnie działające techniki negocjacyjne, aby odzyskać należności.

Comments are closed.