28 grudzień 2019
Category:
Blog
Comments: Możliwość komentowania Jak przebiega windykacja długów? została wyłączona

Jak przebiega windykacja długów?

Kłopoty z odzyskaniem należności od dłużników powodują, że wielu przedsiębiorców, ale i osób prywatnych kieruje się do firm windykacyjnych. Firmy te mają duże doświadczenie w kontaktach z zadłużonymi osobami i razem z nimi odzyskanie pieniędzy staje się łatwiejsze. Na czym dokładnie polega windykacja długów?

Windykacja długów – co to jest?

Definicja windykacji odnosi się do odzyskiwania długów. Samo słowo „vindicatio” pochodzi z łaciny, gdzie oznacza ono dochodzenie roszczeń, ale również obronę konieczną oraz zemstę.

Współcześnie windykacja długów jest procesem polegającym na dochodzeniu wierzytelności za pomocą narzędzi dopuszczonych przez przepisy. Jest ona działaniem w pełni legalnym, gdy realizowane jest ono zgodnie z literą prawa.

Prowadzeniem windykacji zajmują się firmy windykacyjne specjalizujące się w tej dziedzinie, ale również kancelarie prawne, które posiadają działy skoncentrowane na odzyskiwaniu długów w imieniu swoich klientów. Windykację długów można prowadzić też samodzielnie.

Na czym polega windykacja długów?

Odzyskanie należności od dłużnika może być poważnym problemem, gdy nie wiadomo, jak do niego dotrzeć, a potem nakłonić go do oddania środków, na przykład za niezapłaconą fakturę, rachunek, pożyczkę czy kredyt. Stąd windykacja długów obejmuje pełną paletę działań, które skoncentrowane są na odzyskaniu długi – są one określane jako czynności windykacyjne.

Czynności windykacyjne dzieli się na dwie kategorie:

  • windykację polubowną
  • windykację sądową

Dodatkowo niekiedy wyróżniana jest również komornicza i pokomornicza windykacja długów.

Czym dokładnie charakteryzuje się windykacja długów na każdym z tych etapów?

Windykacja polubowna

Działania windykacyjne rozpoczynają się od czynności polubownych. Taki typ windykacji określany jest też jako windykacja miękka. Zadaniem windykatora jest przekazanie dłużnikowi informacji o jego zadłużeniu, a następnie nakłonienie go do spłaty należności.

Na windykację polubowną składają się działania jak:

  • windykacja listowna
  • windykacja telefoniczna
  • windykacja przez internet
  • windykacja osobista

Prowadzący powyższe działania windykator kontaktuje się z dłużnikiem i przekazuje mu dokumenty, w których znajdują się informacje o wysokości długu, terminie jego zapłaty oraz o konsekwencjach jej zaniechania.

Dobra firma windykacyjna już na tym etapie może odzyskać od dłużnika należne wierzycielowi pieniądze. Stosowane są różne techniki windykacyjne, dłużnik ma możliwość rozłożenia długi na raty. Dzięki temu sprawa nie musi trafiać do sądu, co jest korzystne dla każdej ze stron postępowania windykacyjnego.

Windykacja sądowa

Zdarza się jednak, że polubowna windykacja długów nie przynosi oczekiwanych wyników. Dłużnik nie odpowiada wtedy na kontakt, unika go, mówi, że nie spłaci zadłużenia. W takiej sytuacji po wyznaczonym terminie firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu.

Przed skierowaniem sprawy do sądu dłużnik otrzymuje przedsądowe wezwanie do zapłaty z określonym w nim terminem ostatecznego oddania zadłużenia. Po tym terminie firma windykacyjna przygotowuje pismo sądowe. Sprawy na ogół wygrywane są przez firmę, co daje podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Na skutek egzekucji komorniczej komornik może przejąć mienie dłużnika, sprzedać je i przekazać wierzycielowi zapłatę.

Zatem windykacja długów jest procesem wieloetapowym, na który składa się wiele następujących po sobie czynności. Profesjonalnie prowadzona windykacja długów jest w stanie zapewnić bardzo wysoką skuteczność już na etapie polubownym, czyli bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W najlepszych firmach windykacyjnych kończy się tak nawet do 90 proc. spraw!

Comments are closed.