5 styczeń 2018
Category:
Blog
Comments: Możliwość komentowania Na czym polega windykacja bankowa? została wyłączona

Na czym polega windykacja bankowa?

Windykacja polega na dochodzeniu należności od dłużników. Działania windykacyjne prowadzi wiele firm, w tym także banki, które udzielają klientom pożyczek i kredytów. Czym dokładnie jest windykacja bankowa?

Windykacja bankowa – co to jest?

Pod pojęciem windykacji bankowej znajduje się szereg czynności, które mają na celu odzyskanie pieniędzy od dłużnika przez instytucję bankową.

Banki na co dzień mają do czynienia z obrotem pieniędzmi – pozyskują je od klientów, przekazują i pożyczają je. Dziś w banku można otrzymać pożyczkę lub kredyt niemalże na każdy cel. Procedury są uproszczone, więc środki można dostać często tylko na dowód – także przez internet.

Ze względu na popularność ofert pożyczkowych i kredytowych banki narażone są również na sytuacje, w których klient nie spłaca zobowiązań zgodnie z podpisaną umową pożyczkową lub kredytową. Wówczas prowadzona jest windykacja bankowa, aby odzyskać środki od dłużnika.

Kiedy prowadzona jest windykacja bankowa?

Procedura windykacji bankowej rozpoczyna się wtedy, gdy bank nie otrzymuje wpłaty od klienta zgodnie z ustalonym z nim harmonogramem spłaty należności.

Przy zawieraniu umowy pożyczki lub kredytu każdy klient otrzymuje harmonogram spłaty wraz ze wskazaniem terminów wnoszenia kolejnych rat. Jeżeli termin zostanie przekroczony, wówczas bank może rozpocząć działania zmierzające do odzyskania środków. Są one dokładnie opisane w umowie.

Na windykację bankową narażeni są pożyczkobiorcy i kredytobiorcy, którzy:

 • mają opóźnienia w spłacie zobowiązań
 • zaprzestali spłaty zobowiązań

Nawet jeden dzień zwłoki może rozpocząć procedurę windykacyjną. Stąd ważne jest systematyczne spłacanie zobowiązań, aby uniknąć konsekwencji spóźnienia.

Czym może skutkować windykacja bankowa?

Windykacja skoncentrowana jest głównie na odzyskaniu należności dla wierzyciela. Gdy prowadzona jest windykacja bankowa, wówczas wierzycielem tym jest bank.

Celem windykacji jest zatem uzyskanie niespłaconych środków. Warto jednak zaznaczyć, że brak spłaty zadłużenia w banku może nieść ze sobą również inne konsekwencje.

Skutki braku spłaty pożyczki lub kredytu:

 • naliczenie odsetek za zwłokę w spłacie
 • nakładanie kar za brak spłaty pożyczki
 • wysyłanie płatnych monitów (SMS, list)
 • umieszczenie informacji o braku spłaty w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)
 • wpisanie na listę dłużników, na przykład do rejestru KRD, InfoMonitor, ERIF

Jak odbywa się windykacja bankowa?

Procedura windykacji bankowej różni się w zależności od banku, ale większość instytucji wykorzystuje podobną ścieżkę ubiegania się o zwrot pieniędzy od klientów.

Windykacja bankowa – opis procedury:

 1. Poinformowanie klienta o tym, że upłynął termin płatności należności – jednocześnie zaczynają naliczać się odsetki karne, a bank może nałożyć kary zgodnie z umową.
 2. Przekazanie listownej informacji o długu – w liście znajduje się wezwanie do zapłaty i ostateczny termin wniesienia należności.
 3. Wypowiedzenie umowy kredytowej – prowadzone wtedy, gdy klient nie spłacił długu w terminie. Oznacza to, że umowa jest zrywana i należy natychmiast oddać całość należności do banku.
 4. Przekazanie sprawy do windykacji – bank może mieć własny dział windykacji. Usługi w tym zakresie oferują też firmy windykacyjne.
 5. Skierowanie sprawy do sądu – gdy działania windykacyjne nie przyniosły oczekiwanych skutków.
 6. Egzekucja komornicza – prowadzona po wygranej sprawie sądowej i otrzymaniu tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Komornik ma prawo do zajęcia majątku dłużnika.

Czy można uchronić się przed windykacją bankową?

Najprostszym sposobem, aby ochronić się przed windykacją bankową jako klient banku, jest terminowe spłacenie zobowiązań.

W przypadku przekroczenia terminu należy jak najszybciej oddać dług. Można również renegocjować warunki umowy lub skorzystać z ofert jak kredyt konsolidacyjny, aby łatwiej spłacić istniejące już zobowiązania.

Comments are closed.