3 lipiec 2017
Category:
Blog
Comments: Możliwość komentowania Na czym polega windykacja terenowa? Czy windykator może przyjechać do domu lub pracy? została wyłączona

Na czym polega windykacja terenowa? Czy windykator może przyjechać do domu lub pracy?

Gdy pojawiają się niespłacone długi, ich efektem może być przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej specjalizującej się w odzyskiwaniu zadłużeń. Jej pracownicy mają na celu zachęcenie dłużnika do oddania pieniędzy. Mogą robić to telefonicznie, listownie, ale również w terenie. Na czym polega windykacja terenowa? Jakie uprawnienia posiada windykator prowadzący windykację w terenie?

Pod pojęciem windykacji znajduje się proces służący odzyskaniu długu. Windykację najczęściej prowadzą specjalizujące się w tej dziedzinie firmy windykacyjne lub kancelarie prawne. Poprzez współpracę z wierzycielem lub odkupienie od niego długu mają na celu odzyskanie niespłaconych środków od dłużnika.

Jednym ze sposobów odzyskiwania pieniędzy jest windykacja terenowa. Co warto wiedzieć na jej temat?

Windykacja terenowa – co to jest?

Windykacją terenową nazywa się jeden z rodzajów działań windykacyjnych, które odbywają się w terenie, czyli zakładają bezpośredni kontakt windykatora wraz z dłużnikiem. Taka wizyta może, lecz nie musi być zapowiedziana.

To standardowy proces windykacji, z którym mogą spotkać się zarówno osoby prywatne, na przykład posiadające długi w banku czy firmie pożyczkowej, jak również przedsiębiorcy, którzy zalegają z opłatami.

Miejsca prowadzenia windykacji terenowej:

  • miejsce zamieszkania dłużnika
  • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika

Warto wskazać, że na windykację terenową narażają się przede wszystkim ci dłużnicy, którzy nie są skłonni do współpracy z przedstawicielem firmy windykacyjnej, na przykład nie odbierają od telefonów, nie kontaktują się w sprawie zadłużenia.

Jak przebiega windykacja terenowa?

Windykacji terenowej nie trzeba się obawiać. Polega ona na rozmowie przedstawiciela firmy windykacyjnej z dłużnikiem.

W trakcie takiej rozmowy windykator informuje dłużnika o jego zadłużeniu i o konsekwencjach braku jego spłaty – naliczeniu dodatkowych odsetek, skierowaniu sprawy do sądu, egzekucji komorniczej. Prezentuje on również możliwości wyjścia z zadłużenia poprzez odpowiednie rozłożenie długu na raty, dzięki czemu jest on łatwiejszy w spłacie.

Wobec tego windykacja terenowa nie jest dla dłużnika zagrożeniem i nie należy jej unikać. W wielu przypadkach pomaga ona również w rozwiązaniu problemu narastającego zadłużenia przez podjęcie współpracy z firmą windykacyjną. Możliwość bezpośredniego kontaktu z windykatorem oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania znacznie ułatwia wyjście z patowej sytuacji.

Uprawnienia windykatora prowadzącego windykację w terenie

Windykator powinien działać w ramach przepisów prawa – także wtedy, gdy prowadzi windykację terenową. Należy pamiętać o tym, że przedstawiciel firmy windykacyjnej nie posiada uprawnień komornika, dlatego też przekłada się to również na jego możliwości w zakresie odzyskiwania zadłużenia.

Windykator nie ma prawa do:

  • wchodzenia na teren prywatny, do domu bez pozwolenia
  • zajmowania majątku dłużnika
  • spisywania jego majątku
  • zastraszania dłużnika
  • używania przemocy
  • rozmawiania o długu z innymi osobami, przykładowo z sąsiadami
  • nękania, nachodzenia osoby zadłużonej

Jeżeli przedstawiciel firmy windykacyjnej nie przestrzega obowiązujących go przepisów prawa, dłużnik ma prawo zgłosić skargę na jego bezprawne działania do firmy windykacyjnej.

Podsumowując, windykacja terenowa jest jedną z form windykacji, czyli odzyskiwania długów. Polega ona wówczas na wizycie windykatora w domu albo w miejscu pracy dłużnika, aby tam poinformować go o jego zadłużeniu oraz nakłonić go do jego spłaty. W trakcie rozmowy z windykatorem dłużnik może również podjąć decyzję o oddaniu długu i uzyskać preferencyjne warunki jego uregulowania.

Comments are closed.