Nasza oferta obejmuje kompleksową, szybką i skuteczną pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności od dłużników. Działamy na terenie całego kraju, współpracując z kancelariami komorniczymi we wszystkich większych polskich miastach. Staramy się odzyskać pełną kwotę należności przy minimalnych kosztach dla zleceniodawcy. Nasi klienci mogą liczyć na raportowanie na bieżąco postępów na każdym etapie sprawy oraz na pomoc opiekuna dedykowanego do dyspozycji klienta, którego zadaniem jest udzielanie wszelkich niezbędnych informacji i dbanie o prawidłowy przebieg sprawy. Kiedy tylko jest to możliwe, kierujemy sprawy do sądów obłożonych ich mniejszą liczbą, aby przyspieszyć przebieg całego postępowania, dzięki czemu nakaz zapłaty możemy otrzymać już w ciągu dwóch tygodni!

Działania naszej firmy obejmują trzy etapy. W pierwszym z nich, polubownym, staramy się porozumieć z dłużnikiem bez wchodzenia na drogę sądową i próbujemy rozwiązać spór w sposób korzystny dla obu stron. W przypadku unikania kontaktu lub braku odpowiednich zabezpieczeń i konkretnych deklaracji co do spłaty, składamy wniosek do sądu – to etap drugi, sądowy. W jego trakcie zdobywamy nakaz zapłaty i dbamy o zabezpieczenie wierzytelności jeszcze w trakcie postępowania, aby nawet w przypadku przeciągania procesu, wierzyciel miał pewność, że po pozytywnym dla niego rozstrzygnięciu sporu dług zostanie mu zwrócony. Trzeci etap, czyli egzekucję komorniczą, przeprowadzamy we współpracy z zaufanymi i sprawdzonymi kancelariami, biorąc czynny udział w tym procesie, gdy wymaga tego sytuacja.

W przypadku bezskutecznej egzekucji podejmujemy zaawansowane działania w celu odzyskania należności. Specjalizujemy się również w skomplikowanych sprawach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, w której duże firmy nie zawsze chętnie rozliczają się z podwykonawcami. Te trudne sprawy, mimo ich czasochłonności i zawiłości, również mogą mieć pozytywny finał i jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia, mogą się one zakończyć skutecznym odzyskaniem wierzytelności.

Za podstawę wynagrodzenia naszej firmy przyjmujemy prowizję od odzyskanej wartości wierzytelności. Jest ona ustalana na zasadzie indywidualnej i zależy od kilku czynników – dokumentów potwierdzających zobowiązanie, dłużnika (kim on jest, jaką ma sytuację finansową, etc), kwoty wierzytelności. Klient powinien też wziąć pod uwagę m.in. opłaty sądowe uzależnione od WPS, czyli wartości przedmiotu sporu. W określonych przypadkach jesteśmy w stanie pomóc w ich sfinansowaniu.