16 wrzesień 2021
Category:
Blog
Comments: Możliwość komentowania Windykacja faktur – co to jest i jak się odbywa? została wyłączona

Windykacja faktur – co to jest i jak się odbywa?

Niezapłacone faktury są poważny problemem w wielu firmach. W takim przypadku warto rozpocząć działania windykacyjne zmierzające do odzyskania niezapłaconych środków. W tym celu prowadzona jest tak zwana windykacja faktur. Co warto o niej wiedzieć?

Windykacja faktur – czym jest?

Faktura jest podstawowym dokumentem rozliczeniowym stosowanym pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Służy ona wtedy do potwierdzenia dokonania transakcji, a także na jej podstawie przeprowadza się rozliczenia podatkowe.

Faktury mogą być obecnie przygotowywane zarówno jako dokumenty papierowe, jak i jako e-faktury, czyli faktury elektroniczne, które nie wymagają specjalnego podpisu elektronicznego.

Dokument jak faktura może być przekazany po dokonaniu zapłaty, ale wystawiane są także faktury z odroczonym terminem zapłaty po dostarczeniu towaru albo wykonaniu usługi, najczęściej wynoszącym 2 tygodnie. To właśnie ten drugi typ faktur stanowi największy problem w kontaktach biznesowych. Kupujący otrzymuje wtedy towar czy usługę, za którą jeszcze nie zapłacił, a wtedy, gdy nie opłaci zamówienia, wówczas sprzedawca jest podwójnie stratny.

Jak odbywa się windykacja faktur?

Aby odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury, prowadzona jest windykacja faktur. Termin ten odnosi się do grupy działań, których celem jest odzyskanie należności od nierzetelnego klienta czy kontrahenta, który nie opłacił jej w terminie.

Windykacja faktur może być prowadzona samodzielnie lub też można zlecić ją w profesjonalnej firmie windykacyjnej, która ma w tym zakresie większą praktykę.

Procedura windykacji faktur polega na prowadzeniu różnych działań, które kategoryzowane są na:

  • windykację polubowną, czyli inaczej miękką
  • windykację sądową określaną jako twarda

Każda z powyższych typów windykacji składa się również z pomniejszych czynność, aby odzyskać od dłużnika pieniądze z nieopłaconej faktury.

Polubowna windykacja faktur

Działania windykacyjne prowadzone jako polubowne polegają na kontakcie z dłużnikiem. Są one określane również jako monitowanie dłużnika. Celem jest przekazanie mu informacji o niespłaconym długu – jego wysokości, terminie spłaty, a także konsekwencjach nieoddania należności.

Polubowna, miękka windykacja faktur polega wówczas na kontakcie listownym, telefonicznym oraz internetowym. Windykator kontaktuje się z dłużnikiem i nakłania go do spłaty długu. Nie może on jednak posługiwać się niezgodnymi z prawem procedurami, na przykład straszyć go zajęciem mienia.

Zakończenie sprawy na tym etapie jest korzystne dla każdej strony – wierzyciela oraz dla dłużnika. Dłużnik może wtedy spłacić zadłużenie bez ryzyka przekazywania sprawy do sądu, co wiąże się też z wysokimi kosztami. Z kolei wierzyciel może otrzymać należne mu środki.

Sądowa windykacja faktur

Zdarza się, że polubowna windykacja faktur nie przynosi oczekiwanych rezultatów, czyli dłużnik nie oddaje wówczas pieniędzy. Wtedy sprawa może być przekazana do sądu, aby uzyskać nakaz zapłaty.

Celem sądowej windykacji faktur jest odzyskanie należności albo przez samodzielną zapłatę przez dłużnika, albo przez skierowanie sprawy do komornika sądowego, który może zająć jego mienie.

Wybierz specjalistów od windykacji faktur!

Aby windykacja faktur okazała się maksymalnie skuteczna, warto zdecydować się na pomoc ekspertów w tej dziedzinie. Firmy windykacyjne oraz kancelarie prawne zajmujące się prowadzeniem spraw o odzyskanie długów mogą zapewnić swoim klientom kompleksowe wsparcie związane z odzyskaniem każdego typu długu – także tego z nieopłaconej w terminie faktury.

Z dokładnymi ofertami firm windykacyjnych można zapoznać się obecnie przez internet, aby wybrać specjalistów w tym zakresie.

Comments are closed.